Przebieranki

działanie

Typo-twarze

scenariusz warsztatów

Celem warsztatu jest zapoznanie dzieci z zagadnieniem typografii. Podczas warsztatu stworzą autoportrety korzystając wyłącznie z liter.

Uczestnicy
dzieci od 6-go roku życia, grupa przedszkolna, szkolna, rodzinna lub praca samodzielna
Czas trwania
1,5 godziny
Materiały
  • karton o wymiarach 50x70cm
  • nożyczki
  • dużo gazet i magazynów, a także nieaktualnych katalogów, ulotek, plakatów itd.
  • klej w sztyfcie
  • lusterko – małe dla każdego lub jedno duże dla wszystkich

Przebieg

  1. Warsztat rozpoczynamy od krótkiej rozmowy dotyczącej typografii. Czy ktoś kiedyś słyszał takie słowo? Czego dotyczy? Na czym polega praca osoby, która zajmuje się typografią? Po co nam tyle różnych czcionek? Jakie są funkcje liter i sposobów ich użycia – duże litery, małe, kursywa itd.? Co oprócz liter jest w każdym kroju literniczym? Ze starszymi dziećmi można omówić różnicę pomiędzy czcionką a fontem. Wskazujemy także na kształty liter i na to co nam przypominają, czy kojarzą nam się z elementami twarzy? Zadaniem dzieci będzie stworzenie swojego portretu tylko i wyłącznie z liter wyciętych z gazet, magazynów itd.
  2. Kolejnym etapem jest zaprezentowanie dzieciom głównego zadania warsztatowego, jakim jest tworzenia typograficznych autoportretów.
  3. Dzieci rozpoczynają przeglądanie gazet w poszukiwaniu odpowiednich liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych, wycinają i przygotowują na kartonie kompozycje z liter. Do dyspozycji mają też lusterka, w których mogą się przeglądać w razie potrzeby. Zachęcamy dzieci do przyglądania się różnym literom, wskazujemy, że tytuły artykułów zapisane są np. drukowanymi literami lub kursywą. Dobrze, jeśli dzieci najpierw przygotowują kompozycje na kartonie, bez przyklejania. W momencie kiedy będą miały już ułożone wszystkie bądź większość liter można rozpocząć przyklejanie.
  4. Po zakończonej pracy wszyscy uczestnicy warsztatu wspólnie sprzątają przestrzeń. Później można wykonać dokumentację fotograficzną.

* Działanie było realizowane w kilku wariantach i miejscach, m.in. w galerii Dizajn BWA Wrocław, Galerii Kordegarda czy podczas Kids Love Design Festival.

typotwarze2

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Skrzydła, które mogą zmienić świat