Pojazdy do ekstrajazdy

działanie

Szyldownicy

scenariusz warsztatów

Warsztat pozwala poznanie zagadnienia projektowania szyldów, typografii i liternictwa.

Uczestnicy
dzieci od 6-go roku życia, grupa przedszkolna, szkolna, rodzinna lub praca samodzielna
Czas trwania
2 godziny
Materiały
  • arkusze kartonu w prostokątnym kształcie, najlepiej 100x35
  • samoprzylepne papiery klejące lub resztki oklein meblowych
  • nożyczki
  • czarny marker
  • mogą być „cenówki” lub taśmy izolacyjne

Przebieg

  1. Warsztat rozpoczynamy od krótkiej rozmowy dotyczącej projektowania szyldów. Pytamy uczestników gdzie możemy zobaczyć szyldy, czym różnią się od kasetonów i neonów, zastanawiamy się nad tym do czego służą. Zwracamy uwagę na to z czego szyldy są zrobione, jak się je tworzy, a przede wszystkim rozmawiamy o ich funkcji informacyjnej. Wskazujemy na zależność wielkości liter, wyboru fontu, sposobie napisania szyldu i elementów ozdobnych a wartości informacyjnej szyldu.
  2. Po rozmowie przechodzimy do wytłumaczenia zadania warsztatowego, czyli zaprojektowania własnego szyldu.
  3. Każdy uczestnik warsztatu otrzymuje jeden arkusz kartonu a także miejsce, dla którego ma stworzyć szyld. Może być wybrany przez dziecko (szyld dla ulubionego sklepu albo kawiarni, a nawet własnego pokoju lub innej domowej przestrzeni) albo wylosowany ze zbioru punktów handlowych i usługowych znajdujących się w mieście. Na arkuszu papieru projektuje i wykonuje szyld wycinając litery z samoprzylepnego papieru kolorowego. Pamiętamy o dużych literach, czytelności szyldu. Warto podać nie tylko kategorię punktu (sklep, zakład fryzjerski, zakład krawiecki itp.) ale także jego nazwę własną, którą każdy uczestnik może wymyślić samodzielnie.
  4. Ostatni etap to udekorowanie szyldu. Warto pamiętać, że jest to etap uzupełniający, a „ozdoby” nie mogą przyćmić informacyjności szyldu. Można wykorzystać elementy graficzne związane z danym punktem, które kojarzyć będą się z jego przeznaczeniem. Wyklejone elementy możemy uzupełnić detalami wykonanymi markerem. Warto jednak pozostawić pisaki jedynie do drobnych detali, a skupić się przede wszystkim na wykorzystaniu papierów i oklein.
  5. Po zakończonej pracy wszyscy uczestnicy warsztatu wspólnie sprzątają przestrzeń. Później można wykonać dokumentację fotograficzną.

* Działanie odbyło się w kontekście pierwszej odsłony programu NOWOROCZNE POSTANOWIENIA w galerii Dizajn BWA Wrocław w 2013 roku.

20141018 img 1455

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Gazeciarze