Szyldownicy

działanie

Gazeciarze

scenariusz warsztatów

Warsztat pozwala poznanie zagadnienia projektowania gazety, typografii i składu.

Uczestnicy
dzieci od 6-go roku życia, grupa przedszkolna, szkolna, rodzinna lub praca samodzielna
Czas trwania
1,5 godziny
Materiały
 • wydrukowana formatka lub 5 kartek z bloku rysunkowego a4
 • cienkopis
 • kolorowe pisaki

Przebieg

 1. Warsztat rozpoczynamy od krótkiej rozmowy dotyczącej projektowania gazet. Pytamy uczestników czy czytają gazety, czy potrafią wskazać punkty wspólne które łączą ze sobą gazety różnego typu – codzienne, tygodniki i magazyny. Skupiamy się na okładce, tytułach, lidach, ułożeniu tekstu w kolumnach. Zwracamy uwagę na to z czego gazety są zrobione, jak się je projektuje, a jak drukuje. Podczas rozmowy wskażmy na zależność gazety codziennej powstającej w dużym pośpiechu mającej bardzo prosty projekt layoutu a miesięcznika, na powstanie którego jest więcej czasu. Wskazujemy na zależność wielkości liter, wyboru fontu, sposoby napisania lidu, papieru, doboru zdjęć i ilustracji. Przygotowywanej gazecie warto nadać ogólny temat np. wakacje, noworoczne postanowienia, szkolna wycieczka.
 2. Po rozmowie przechodzimy do wytłumaczenia zadania warsztatowego, czyli zaprojektowania własnej gazety. W tym celu można skorzystać ze wzoru dołączonego do scenariusza, ale nie jest to niezbędne, wystarczą kartki A4.
 3. W grupie możemy przygotować jedną gazetę wspólnie dzieląc zadania na uczestników lub każdy z uczestników może przygotować swój egzemplarz.
 4. Gazetę, jeśli nie przygotowujemy jej na załączonym pliku PDF, warto robić według formatki, tak by znajdowały się w niej założone komponenty.
 5. Po kolei wypełniamy następujące strony dbając by były one zgodne z tematem wybranym dla gazety. Dodatkowo możemy wzbogacić gazetę o kolaże oraz zdjęcia. Bardzo dobrze sprawdzają się fotografie natychmiastowe, mają mały format i możne je uzyskać bez wywoływania, świetnie wzbogacają treść i wprowadzają interesujący element do zajęć. Jeden aparat w zupełności wystarczy na grupę, tak by każdy wykonał kilka zdjęć, a sama czynność nie zdominowała zajęć.
  Skończoną całość warto skserować w kilku egzemplarzach i zszyć.
 6. Po zakończonej pracy wszyscy uczestnicy warsztatu wspólnie sprzątają przestrzeń. Później można wykonać dokumentację fotograficzną.

* Działanie odbyło się w kontekście pierwszej odsłony programu NOWOROCZNE POSTANOWIENIA w galerii Dizajn BWA Wrocław w 2013 roku.

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Przebieranki