Pytanie o dizajn

działanie

Czarno na białym

scenariusz warsztatów

Celem działania jest zapoznanie się ze znakami graficznymi (logotypami) i zabawa nimi prowadząca do stworzenia z nich abstrakcyjnych wzorów.

Uczestnicy
dzieci w wieku od 7 roku życia
Czas trwania
1,5 godziny
Materiały
  • czarne markery
  • papier w rolce (nalepiej biały do plotera)
  • nożyczki

Przebieg

  1. Uczestnicy działania zapoznają się z pojęciami logo i logotyp. Rozmowę dotyczącą znaków graficznych należy zilustrować stosownymi przykładami. Tłem naszego warsztatu była Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych, z której wybrałyśmy kilkanaście przykładów prezentujących różne podejście do ich tworzenia: geometryczne, symboliczne, ilustracyjne, z tekstem, starsze i nowsze przykłady.
  2. Następnie przechodzimy do działania twórczego. Grupę dzielimy na pary. Każda para otrzymuje papier o długości ok. 2 metrów oraz dwa czarne markery. Każda para losuje też dwa znaki graficzne, spośród tych zobaczonych wcześniej. Zadaniem każdej z par jest stworzenie wzoru, który będzie wynikał z połączenia dwóch znaków. Na jednym końcu pierwsza osoba z pary przerysowuje wylosowany znak, to samo robi druga osoba na drugim końcu papieru. Obie osoby zmierzają rysunkowymi uroszczeniami i przekształceniami znaku do środka papieru, próbując finalnie połączyć oba znaki w jeden rysunek.
  3. Na koniec oglądamy efekty wszystkich uczestników warsztatu.

* Działanie odbyło się w kontekście Drugiej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych prezentowanej galerii Dizajn BWA Wrocław w 2016 roku. Zdjęcia: Alicja Kielan / dzięki uprzejmości BWA Wrocław

czb 17 fot alicjakielan

czb 10 fot alicjakielan

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Zrobieni w jajo