Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator (właścicielki strony) - Natalia Romaszkan, Magdalena Kreis, zamieszkałe we Wrocławiu.
 • Strona - strona dodizajnu.pl.
 • Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda treści lub zawartości strony.
 • Pliki cookies - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika.
 1. Dane osobowe

Przetwarzanie danych:

 • Administratorem danych Użytkownika są wyłącznie Administratorki opisane w §1 pkt. 1.
 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranych od Użytkowników za pomocą e-maila dodizajnu.pl.
 • Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.
 • Podanie swoich danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne.
 1. Gromadzenie danych przez Administratora:

Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich osób trzecich i nieupoważnionych.

Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, niewymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 1. Podstawa przetwarzania danych:

Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Uprawnienia Użytkowników

Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 4, w tym w szczególności:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem i gromadzeniem danych przez Administratora.
 1. Pliki cookies

 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i analitycznych.

 3. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 4. Pliki cookies nie przechowują poufnych danych takich jak imię, nazwisko, numer telefonu Użytkowników.

 1. Pozostałe technologie

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje technologie śledzące działania przed niego podejmowane w ramach jego aktywności na stronie:

 • widget portalu https://www.facebook.com/
 • kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki i zachowań Użytkowników.

Żadne dane przechowywane przez wyżej wymienione pliki nie są danymi poufnymi.