Miasto z problemami

działanie

W miasto!

scenariusz warsztatów

Celem warsztatu jest przyjrzenie się zagadnieniom związanym z przestrzenią miejską i uwrażliwienie uczestników na zachodzące w niej procesy.

Uczestnicy
grupa szkolna
Czas trwania
2 godziny
Materiały
  • aparat Instax (do zdjęć natychmiastowych) + wykłady
  • post-ity (karteczki samoprzylepne)
  • mazaki

Przebieg

  1. Warsztat rozpoczynamy od rozmowy z uczestnikami. Czy miasta są dziełami projektantów? Kim byli pierwsi projektanci miast, a kim są współcześni? Jak wygląda proces projektowania przestrzeni miejskiej? Kto się tym zajmuje? Czy architekt ma ostatnie słowo? Kim jest urbanista? Jaka jest rola mieszkańca w projektowaniu przestrzeni miasta?
  2. Warto, by kolejnym etapem działania była prezentacja, szczegółowo pokazująca różnorodne tematy i elementy przestrzeni miejskiej: urbanistyka/architektura, System Informacji Miejskiej, komunikacja miejska, meble miejskie, mała architektura, oświetlenie/neony/sygnalizacja świetlna/ reklama, śmieci/psie kupy, zieleń w mieście, place zabaw.
  3. Po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi tematami dzielimy grupę na mniejsze podgrupy. Każda z nich otrzymuje na 10-15 minut aparat natychmiastowy, z którym wychodzi w przestrzeń miejską. Zadaniem każdej grupy jest odnalezienie w najbliższym otoczeniu 2-3 elementów związanych z danym zagadnieniem (np. przykłady Systemu Identyfikacji Miejskiej). Zagadnienia przydzielane są podczas losowania. Po wykonaniu zadania, wszystkie grupy pokazują swoje zdjęcia, komentują je, rozmawiają o swoich obserwacjach.
  4. Drugie zadanie polega na stworzeniu planu idealnego miasta za pomocą samoprzylepnych karteczek. Dzielimy grupę na połowę. Przyklejając na ścianę żółte karteczki tworzymy prosty układ kilku przecinających się ulic, do którego uczestnicy – w dwóch mniejszych grupach – doklejają niezbędne ich zdaniem punkty i elementy przestrzeni miejskiej. Kolory poszczególnych karteczek oznaczają wybrane zjawisko, np. zielone karteczki – parki, skwery, trawniki, różowe – budynki, domy. Tworzymy miasto jak z pikseli. Na niektórych kartkach można zapisać co oznaczają. Na koniec oglądamy i omawiamy efekty pracy obu grup.

* Działanie zrealizowane w 2014 roku w ramach projektu "Szkoła w mieście", w galerii Dizajn BWA Wrocław.

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Król lew?