Łaziennik

działanie

Pytanie o dizajn

scenariusz warsztatów

Celem działania jest zwiększenie świadomości dotyczącej pojęcia jakim jest dizajn, a także pokazania wielości jego definicji, poprzez wcielenie się w rolę badacza.

Uczestnicy
dzieci od 8 roku życia
Czas trwania
2 godziny
Materiały
 • kartki A4 białe
 • czarne markery
 • białe T-shirty
 • kartony do podłożenia pod koszulki
 • podkładki do pisania
 • czarne mazaki / długopisy
 • obiekty i / lub wydruki zdjęć
 • dwa duże arkusze papieru

Przebieg

 1. Pierwsza część to próba poszukiwania definicji słowa “dizajn”. Zachęcamy uczestników do burzy mózgów – proponowania własnych, różnorodnych definicji, skojarzeń, haseł. Zapisujemy wszystkie propozycje dzieci, pamiętając jednak, że proces ten należy podsumować, by zwrócić uwagę na najważniejsze pojęcia/hasła:

 2. dizajn to przedmioty / rzeczy codziennego użytku

 3. projekt / projektant / projektowanie

 4. proces (pracy projektanta i powstawania przedmiotów - od pomysłu przez projekt i prototypt do produktu)

 5. funkcjonalny / użytkowy / potrzebny

 6. dizajn a sztuka

 7. Dalsza część warsztatu to praca twórcza, polegająca na przygotowanie koszulek dla ankieterów z jednym, wybranym przez sobie hasłem/definicją dizajnu. Dzieci samodzielnie tworzą napisy na swoich koszulkach.

 8. Kolejny etap działania to możliwość sprawdzenia się w roli badacza. Dzieci pracują metodą badania w terenie – wychodzą na ulicę lub na szkolny korytarz, by jako ankieterzy zapytać przypadkowe osoby o ich propozycje zdefiniowania dizajnu. Pytanie, które im zadają to: “co to jest dizajn?”. Uczestnicy warsztatu zapisują usłyszane definicje, notują hasła zaproponowane przez przechodniów – każde na osobnej kartce.

 9. Dzieci wracają do sali warsztatowej, by podzielić się zebranymi przez siebie hasłami. Wspólnie odczytujemy zebranych odpowiedzi, grupujemy je i dyskutujemy o wynikach badania.

 10. Pracę z zebranym podczas warsztatu materiałem można kontynuować na wiele sposobów. Może ona stać się punktem wyjścia do tworzenia wystawy, publikacji, serii gadżetów (koszulek, kubków, plakatów) bazujących na różnych / najciekawszych / najbardziej zaskakujących hasłach.

* Działanie odbyło się w kontekście wystawy "Rezolucje. Projektowanie zmian" prezentowanej w galerii Dizajn BWA Wrocław w 2015 roku. Zdjęcia: Alicja Kielan / dzięki uprzejmości BWA Wrocław

null

null

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Czarno na białym